Mitsubishi Heavy VRF Ürünler

 
Mitsubishi Heavy VRF Dış Ünitelerin Ürün Grup ve Kombinasyonları Tablosu Mitsubishi Heavy VRF İç Ünitelerin Ürün Grup ve Kombinasyonları Tablosu
Mitsubishi VRF Dış Üniteler Mitsubishi VRF İç Üniteler
Hava Soğutmalı Heat Pump Dış Üniteler Kaset Tipi
  MicroKX Dış Üniteler   Tek Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi FDTQ
  ikon Micro KX Heat Pump Sistem 4-5-6 HP (Yeni)   Tek Yöne Üflemeli Kaset Tipi FDTS
  KXZ Dış Üniteler   4 Yöne Üflemeli Kaset Tipi FDT
  ikon KXZ Dış Üniteler Heat Pump Sistem 10-12 HP   4 Yöne Üflemeli Kompakt Kaset Tipi (600x600) FDTC
  ikon KXZ Dış Üniteler Heat Pump Sistem 14-16-17-18-20 HP Kanal Tipi
  ikon KXZ Dış Üniteler Heat Pump Kombinasyonlu Sistemler 50-52-54-56-58-60 HP ikon Kanal Tipi - Yüksek Statik Basınçlı FDU (7.1 - 14.0kW)
  Hava Soğutmalı Heat Pump High COP ikon Kanal Tipi - Yüksek Statik Basınçlı FDU (22.4 - 28.0 kW)
  ikon KXZX Dış Üniteler Heat Pump Hi-COP Sistemler 8 HP Tavan Tipi
  ikon KXZX Dış Üniteler Heat Pump Hi-COP Sistemler 10-12 HP ikon Tavan Tipi FDE
    Hava Soğutmalı Tropikal Seri Döşeme Tipi

Mitsubishi VRF ,vrf, vrf klima,mitsubishi vrf klima,mitsubishi kxz,vrv, mitsubishi heavy vrf [mitsubishi vrf], vrf sistem, vrf klima sistemi, mitsubishi vrf dış ünite, vrf klima fiyatları, vrf nedir,mitsubishi vrf sistemleri, tuzla mitsubishi vrf, gebze mitsubishi vrf,

kartal mitsubishi vrf, pendik mitsubishi vrf, maltepe mitsubishi vrf, üsküdar mitsubishi vrf, adapazarı mitsubishi

Doğru Klima Seçimi ve Bilgiler

A. Klima Seçimi ve Kullanımı
  Klima kullanım alışkanlığı ülkemizde gelişmeye başlamıştır. Pazardaki ürün/fiyat çeşitliliği ve marka bolluğu karşısında tüketicilerimiz karar verme aşamasında oldukça zorlanmaktadır.

  Bir konfor aracı olarak satın alınan klimaların Türkiye'nin iklim koşullarına ve klimatize edilmek istenen mekâna uygun cihazın seçilmemiş olması, yeterli servis desteğinin sağlanamayışı, doğru montaj uygulamalarının yapılmaması gibi nedenlerle maalesef tüketicimiz mağdur olmaktadır.

  Ekonomik ömrü ülkemiz koşullarında takribi 10 yıl olan klima cihazları seçiminde ilk satın alma maliyetinin yanı sıra, işletme süresince oluşabilecek maliyeti ile enerji maliyeti de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

  Tüketicimiz, ülkemiz koşullarında oldukça pahalı bir ürün olan klima cihazlarını satın almadan önce mutlaka küçük bir araştırma yapmalıdır. Tüketicimizin karar verme sürecine yararlı olacağını düşündüğümüz konuları aşağıdaki başlıklar altında açıkladık.

  Her şeyden önce klimatize edilecek mahallerde hangi tip klima cihazının kullanılması gerektiğine karar verilmelidir. Bunun için firmanın yetkili bayisi tarafından keşif yoluyla aşağıdaki tespitler yapılmalıdır.

 1. Kullanım amacı
 2.   Tüketicinin klimayı almasındaki asıl amacı ve kullanacağı yer önemlidir. Örneğin, ev, ofis, hastane, lokanta, bilgi işlem odası vb. Özellikle yazın soğutma ihtiyacı için tercih edilen klimalardan, artık ısıtma ihtiyacını karşılamak için de faydalanılmaktadır.

    Fakat kış mevsimi ortalama sıcaklığı 0 °C'nin altında kalan bölgelerde ünitelerin sık sık defrosta girmesinden ve verim düşmesinden dolayı direk ısıtma konumunda kullanılması ekonomik değildir.

 3. Kapasite tayini
 4.   Kapasite tayini, mahalli yapı ve ısı kazancıyla orantılı olup, en önemli konudur. Türkiye’de kapasite tayinlerinde genellikle mahallin metrekaresi üzerinden hesaplama yapılmakta ve hatta firmaların hazırladığı özel tablolar kullanılmaktadır.

    Bu tablolar belli bir referans ve yaklaşım sağlamakla birlikte her zaman kesinlik sağlayamayabilir. Klima çevrimi kapalı çevrim olduğu için seçilecek ürünün verimliliğinde mahal içerisinde ki hava hacmi önemlidir.
     Türkiye’de, genellikle binalarda kat yüksekliği 3m civarında olmakla beraber, çeşitli kat yükseklikleri ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için ısı kazancını etkileyen mahal tipi, pencere sayısı, oda yönü vb. faktörler göz önünde bulundurulduğu mahale has ısı kazanç hesabı yapmak zorunludur.

    Tüketici tarafından, gerektiğinde yetkili firmadan montaj uygunluğunun kontrol edilmesi istenmelidir.

B. Montajı tamamlanan ürün/ürünlerin teslimi esnasında ise;
 1.   Montaj işlemi tamamlandıktan sonra yetkili servisten işletmeye alma hizmet protokolünün alınmasına,
 2. Montajı yapılan cihazın kullanımı hakkında gerekli teknik bilgilerin, yetkili servis tarafından verilmesine ve ürüne/ürünlere ait kullanım kılavuzunun tüketiciye teslim edilmesine,
 3.   Satış gerçekleştiren bayiden garanti belgesinin mutlaka alınmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde ürün/ürünlerin garanti durumları ispatlanamayacağından, tüketici montaj sonrası garanti şartları dâhilinde oluşabilecek arızalar nedeniyle zor durumlar yaşayabilir.   Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayiye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır. Garanti belgeleri satın alınan mala ilişkin faturanın tarih, sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır.
 4.   Cihaz teslim edildikten sonra, tüketici tarafından düzenli aralıklarla ürün/ürünlerin bakımı yapılmalı veya yaptırılmalıdır. Düzenli bakım, cihazın ekonomik ömrünü uzatacak, enerji sarfiyatı ve verimliliğin korunmasını sağlayacaktır. Bakım, müşteri sorumluluğu altında olması ve satıcı firmanın vermiş olduğu garanti şartlarının dışında olduğundan tüketiciler, firma yetkili servisleriyle bedeli karşılığında periyodik bakım sözleşmesi yapılmaktan kaçınmamalıdır.
 5.   Klima satın alırken olayın ticari boyutunda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanundan bir adet edinilmesini tüketicilerimize tavsiye ederiz. Bu kanunda taksitli/kampanyalı satışlar etiket, garanti belgesi, ayıplı mallar, ücretsiz onarım, değiştirme, ticari reklam, ilanlar ile tanıtma ve kullanma kılavuzu ile servis hizmetleriyle ilgili olarak satıcılarla aranızda çıkabilecek sorunların çözümlerinde; tüketici sorunları hakem heyetlerine, tüketici sorunlarına bakmakla görevli mahkemelere, başvurabilirsiniz.
 6.   Yanlış kapasite tayinlerinde cihazdan gerekli soğutma veya ısıtma verimi alınamayabilir ya da gereksiz ve aşırı hava akımı insanları rahatsız ve hasta edebilir. Örneğin, kapasitesi küçük seçilen ürünler istenen mahal sıcaklığını sağlamak için uzun süre devrede kalacağı veya çıkmayacağı için enerji sarfiyatı artacak aynı zamanda cihaz kullanım ömrü azalacaktır.
C. Uygun montaj yerinin seçimi

a. Ünite/ünitelerin monte edileceği yerin seçimi
b. Ünitenin hava sirkülasyonunu optimum sağlayacağı yere monte edilmesi
c. İç ünitenin montaj yerinin, güneş almayan bir noktada seçilmesi
d. Mahaldeki insanları rahatsız etmeyeceği ve direk üflemeyeceği bir yer seçimi
e. Mahal isteğine uygun yer seçilmesi
f.  Mahal alt yapı özelliklerinin incelenmesi
g. Üniteler arası çekilecek tesisat hattının ve işçiliğinin tespiti
h. Elektrik tesisatının uygunluğu (kablo kesiti, topraklama, gerilim değişkenliği vb.)
i.  Yoğuşma suyunun dışarı atılması için gerekli drenaj tesisatının uygunluğu,
seçilen cihazın montajının yapılabilmesi için alt yapı ile uygunluğu kontrol edilmeli ve mutlaka onayı alınmalıdır.

 

Tüm bu tespitlerden sonra seçilen cihaz tipi ve kapasitesine göre satış bayisi ile yapılan görüşmede şu konulara dikkat edilmeli ve markalar arası kıstaslar yapılmalıdır.

D. Firma ve Marka hakkında
 • Markanın tanınırlığı ve ithalatçı firmanın güvenirliği
 • Satış sonrası hizmetler ve bu hizmetlerin yaygınlığı
 • Yedek parça güvencesi
 • Fiyat ve ödeme koşulları
 • Garanti şekli ve şartları
 • Cihazın teslim şekli ve süresi
E. Cihaz hakkında

Klima cihazlarının hangi uluslararası norm ve kalitede üretildiğine, örneğin Avrupa (CE) standartlarına uygunluğuna vb. dikkat edilmelidir.

Cihazın hangi iklim koşuluna göre dizayn edildiği Heatpump cihazlarda önemlidir.

Çektiği güç ve enerji verimliliği (COP/SCOP ve EER/SEER değerleri kontrol edilmeli) önemlidir.

Gürültü seviyeleri, ünite veya ünitelerin konforlu bir ortam için kabul edilir gürültü düzeyleri içerisinde olmalıdır.

Cihaz boyları, estetiği ve dekorasyon uyumluluğu göz önünde bulundurlmalıdır.

Klima cihazlarının sahip olduğu fonksiyonlar, nem alma, hava yönlendirme vb. kumanda şekli ve programlanabilme özelliğinin tüketici ihtiyaçlarına uygunluğuna dikkat edilmeli.

Kullanım kolaylığı önemlidir.

Montaj kolaylığına dikkat edilmelidir.

Servis ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır.

F. Bu tespitler sonucunda klima seçimi yapıldıktan sonra montaj aşamasına gelindiğinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

i. Cihazın montajı için gelen ekibin yetkili servis olup olmadığının kontrol edilmelidir. Tüketici cihaz montajını mutlaka bayi tarafından gönderilen yetkili servise yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde satıcı firma tarafından cihaz garanti kapsamı içine alınmayacağı için, montaj sonrası oluşabilecek arızalardan dolayı zor durumlar yaşayabilir. Zira hemen hemen tüm klima üreticileri ve satıcı firmalar kendi yetkili servis ağıyla hizmet vermekte ve cihazın garanti kapsamında kalması bakımından servis ağının kullanılmasında ısrar etmektedir.

Böyle bir durumda cihazlar garanti sürecinde olsa dahi yetkili satıcı ve servis montajından kaynaklanabilecek arıza için gerekli olabilecek parçanın ücretini kullanıcıdan talep edebilir.

a. Kullanma kılavuzundaki yetkili servisler listeden servis adının kontrolü
b. Firma tarafından verilen yetkili servis kimlik kartının kontrolü, montajı yapacak yetkili servisin mutlaka firmanın servis eğitimlerine katılmış olması ve belge almış olması önemlidir.

ii. Montaj esnasında ise;
a. Çekilecek boru hattının yatay ve dikey mesafelerinin cihaz katalog değerlerine uygunluğu,
b. Ünite/ünitelerin servisin rahat hizmet verebileceği yerlere monte edilmesi,
c. Ünite/ünitelerin sabitlemelerinin ve terazisinin uygun yapılmasına,
d. Mümkün olan en kısa mesafede ve düz hattın çekildiğine,
e. Ara tesisat bağlantısında her iki boru hattı izolasyonunun tam olarak yapıldığına,
f.  Ara tesisatın uygun şekilde sabitlenmesi ve korunmasına,
g. Tesisat geçişi için açılan deliklerin uygun şekilde kapatılmasına,
h. Pencere tipi cihazlarda montaj için açılan yer ile cihaz kasası arasında kalan boşluğun uygun şekilde kapatılmasına,
i.  Besleme ve kumanda kablo bağlantılarının düzgün olduğana ve izolesinin yapıldığına,
j.  Ara kumanda kablosunun, ses ve kamera tesisat hatlarının yakınından geçirilmemesine,
k. Ünite/ünitelerin beslenmesine ait sigortanın başka hiçbir cihaz beslenmesinde kullanılmamasına,
i.  Drenaj testinin yapılmasına,
m.Drenaj hattının pis su giderine kesinlikle bağlanmamasına,
n. İlk çalıştırma ve performans testinin yapılmasına, dikkat edilmelidir.

 

Satın aldığınız klimanın filtrelerini 2 haftada bir ılık suyla temizleyin. Kuruduktan sonra yerine takınız. 6 ayda bir periyodik bakımını yaptırınız.

1. Klima Hiç Çalışmıyor
 • Zamanlayıcıyı iptal ediniz.

            Kapalı ise açınız.

 • Zamanlayıcı (Timer) 'ON' konumunda mı?

            Zamanlayıcıyı iptal ediniz.

 • Klima devreye girdiğinde arıza sinyali veriyor.

Sigortasını kapatılıp 3 dakika sonra yeniden açarak tekrar çalıştırmayı deneyiniz. Problem devam ediyorsa Yetkili Servisinizi arayınız. Servisinizi aradığınızda, sinyal hakkında bilgi veriniz.

 • Klima devreye girdiğinde otomatik sigorta sürekli atıyor

Yetkili Servisinizi arayınız.

 

2. Klima Hemen Çalışmıyor
 • Klima iç koruma nedeniyle hemen çalışmaz. (Soğutma Modu)

3-4 dakika bekleyiniz.

 • Klima iç koruma nedeniyle hemen çalışmaz. (Isıtma Modu
  • dakika bekleyiniz.
3. Isıtma
 • Kumandadan ısıtma modu seçildi mi?

            HEAT modunu seçiniz.

 • Kumanda termostat ayarı doğru mu?

            Uygun sıcaklığa getirin.(22-24°C uygun bir sıcaklıktır.)

 • Klima ısıtma moduna alındığında sıcak üfleme işlemi hemen başlamaz.

            3-4 dakika kadar bekleyiniz.

 • Tüm kontroller ve çevre şartları normal

            Yetkili Servisinizi arayınız.

 • Termostatı uygun bir sıcaklığa ayarladınız mı?

            22-24°C uygun bir sıcaklıktır.

 • Hava filtresi temiz mi?

            Kirli ise elektriği kapatıp temizleyiniz (Su ile yıkayın ve kurulayın)

 • Odanın kapı veya pencerelerinden herhangi biri açık mı?

            Kapatın.

 • Dış ortam sıcaklığı çok düşük mü?

            Düşük dış ortam sıcaklıklarında cihaz kapasitesi düşebilir.

 • Sıcak hava dolaşım sisteminin odayı ısıtması biraz zaman alabilir.

            Bir süre bekleyiniz. (4-6 dakika)

 • Bina izolasyon durumunun düşük olması yeterli ısınmayı engeller.

            Tedbir alın.

 • Son bir yıl içinde klimanıza bakım yaptırdınız mı?

            Bakımsızlık, performansı düşürüp sarfiyatı arttırır. Yetkili Servisinizi arayınız.

 • Dış ünitenin önünde veya arkasında engel var mı?

            Dış üniteyi kontrol edin hava giriş ve çıkışının tıkalı olmadığından emin olun.

 • Klima belli zamanlarda ve dış ortam sıcaklığı düşüp nem oranı artınca defrost işlemi yapar.

            5 ila 10 dakika bekleyiniz.

 • Klima termostat yapmış olabilir.

          İç serpantin üzerindeki ısıdan yararlanmak için ve serpantin yüzey sıcaklığı belli sıcaklığa gelene kadar üflemeye devam eder.

 • Klima defrost işlemine başladığında dış üniteden duman çıkar.

            Bu normal bir durumdur.

 • Defrost işlemi esnasında dış ünite serpantini üzerindeki kar veya buz eridiğinde su akabilir.
           Bu normal bir durumdur. Klimanın sağlıklı çalıştığını ifade eder. Su miktarı ve aktığı yer rahatsızlık yarattığı için müdahale gerektiriyorsa Yetkili Servisinizi arayınız.
4. Uzaktan Kumanda Çalışmıyor
 • Pilleri kontrol edin.

            Pilleri bitmiş olabilir, pilleri değiştirin

 • Klimanın sinyal alıcısı direkt güneş ışığı alıyor mu?

            Böyle bir durum varsa engel olun. 

 • Klima ve çevresi parlak bir ışığa mağruz kalıyor mu?

            Işığı azaltın veya engelleyin.

 • Bu geçici bir durum olabilir.

            Kumandanın reset tuşuna basın.

 • Çalışma modunun FAN modunda olup olmadığını kontrol edin.

            FAN konumunda sıcaklık göstergesi devrede olmaz.

 • Klimanın korunması ve daha verimli çalışması için biraz zaman alır.

            1 dakika kadar bekleyin.

 • Klima otomatik konumda olabilir.(AUTO)

            Otomatik konumda fan hızı kontrol edilemeyebilir.(AUTO)

5. Ses
 • Klimanın içinde dolaşan soğutucu gaz neden olur.

            Bu normal bir durumdur.

 • Klimadaki ısı değişiklikleri neden olur. Plastik malzemede daralma ve genleşmeler meydana gelir.

            Bu normal bir durumdur. 

 • İyon jeneratörü iyon yayarken bu tür ses çıkabilir.

            Bu normal bir durumdur. Cihazın hava temizleme ünitesinin sağlıklı çalıştığını ifade eder.

 • Bu durum kompresörün devir hızının değişiminden kaynaklanmaktadır.

            Bu normal bir durumdur.

 • Tüm kontroller ve çevre şartları normal

            Yetkili Servisinizi arayınız. Gerekiyorsa koruyucu bakımlarını yaptırınız

6. Koku
 • Çalışma sırasında dışarı verilen havada hafif bir koku olabilir.

            Kokuya sigara dumanı, oda kokuları veya parfümler neden olabilir. Kullanımını engelleyin, odayı havalandırınız.

 • Son bir yıl içinde klimanıza bakım yaptırdınız mı?

           Bakımsızlık, cihaz içerisindeki nem yoğunluğunun da etkisi ile bakteri üremesine dolayısıyla sağlıksızlığa ve konforsuzluğa neden olur. Ayrıca elektrik tüketimi artar. Yetkili Servisinizi arayınız.

 • Bu iyon oluşturucusunun ürettiği iyon kokusudur.

            Ozonun yoğunluğu azdır, insan sağlığı üzerinde etkisi yoktur. Havaya yayılan ozon kısa sürede ayrışır ve odadaki yoğunluğu artmaz. Bu normal bir durumdur.

7. Split Sistem Nedir?
  Klima cihazı konut, işyeri vb. kapalı alanlardan dış ortama, dış ortamdan kapalı alanlara konfor amaçlı olarak ısı transferi yapmaktadır. Sistemin 2 ana parçası vardır. İç ortamda ısı alışverişi yapan iç ünite ve dış ortamda ısı alışverişi yapan dış ünitedir. Bu iki ünite arasında gaz akışını ve sinyal alışverişini sağlayan bakır boru ve elektrik tesisatı bulunur. İki ayrı birimden oluşan bu sisteme Split sistem denmektedir. Split’in kelime anlamı “ayrık” demektir.
8. Multi Split Klima Nedir?
  Multi split- çoklu split anlamına gelmekte olup, birebir split klimalarda olduğu gibi bir tek dış ünitesi bulunmakta buna karşılık birden fazla iç ünite bu tek dış üniteye bağlanmaktadır. Modern Klima Bayilerinde tüketiciye sunulan Midea markalı multi split klima sistemleriyle bir dış üniteden farklı beş iç üniteye bağlantı kolaylığı sağlamaktadır.
9. VRF Sistem Nedir?
  VRF sistem, yani Variable Refrigerant Flow (Değişken Soğutucu Debili Sistem), günümüz akıllı binalarının ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen; bir dış ünite ile gaz akış dağıtıcıları yardımıyla birden çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebildiği direkt genleşmeli klima sistemleridir. VRF klima sistemleri; ofisler, alışveriş merkezleri, lüks apartmanlar, villalar, restoranlar, plazalar, oteller gibi birbirinden bağımsız havalandırma uygulamalarının kullanılmasının gerektiği yerlerde başarıyla kullanılır. Modern Klima’da VRF (Variable Refrigirant Flow) merkezi sistem klimalar da markası ile son kullanıcıya ulaşmaktadır.
10. dB(A) Nedir? Klimalarda Neden Önemlidir?
  dB(A) ses seviyesi anlamına gelen "desibel" kelimesinin kısaltmasıdır. Klima satın alırken emsallerine göre gürültü seviyesi en düşük olan seçilmelidir. Uyurken dış ortamdaki sesleri bilinçaltımızdan fark ederiz. 40 dB civarı ses seviyesi rahatsız bir uykuya neden olur. İyi bir uyku için ses seviyesinin 40 dB'in altında olması gerekir.
11. Inverter Ne Demektir?
  Yüke göre kapasite değişimi ve enerji tasarrufu sağlarken, diğer taraftan inverter klimalar özellikle yaz çalışma konumunda ortam sıcaklığını ayar sıcaklığına yaklaştırdıkça kapasite düşeceğinden, üfleme havası sıcaklığını yükselterek ve düşük sıcaklıktaki üfleme havasına direkt maruz kalma riskini ortadan kaldırarak büyük bir konfor sağlamaktadır.
12. Duyulur Isı ve Gizli Isı Nedir? (Hissedilen Sıcaklık)
  Duyulur ısı, maddenin sıcaklığını değiştirmek için gereken ısı miktarıdır. Maddenin sıcaklığında farklılık yaratır, ama halini değiştirmez. Gizli ısı ise, maddenin fiziksel halini değiştirmesine rağmen, sıcaklığında fark oluşturmaz. Klimalar ortamdan duyulur ısı çekerek sıcaklığı azaltırken; gizli ısı çekerek hava içindeki su buharlarını yoğunlaştırır, nem miktarını azaltır ve iç mekânı konforlu hale getirir.
13. Heat Pump Nedir?
  Harici bir ısı kaynağı kullanarak istenen mekânı soğutan veya ısıtan cihazların basit çalışma prensibidir. Çoğu kez kullanılan kaynak, dış hava olduğu gibi, toprak ya da su da olabilir. Aynı cihazın soğutma ve ısıtma yapması, aslen dört yollu vana mekanizması ile buna yön veren sensörler ve mikro işlemciler sayesindedir. Heat pump özellikli split klimalar: soğutma yaparken aynı anda zaten sıcak olan dış havayı ısıtırlar ve ısıtma yaparken dış havayı soğuturlar. Buzdolaplarımızın içindeki yiyecekleri soğutarak korurken, arkasındaki kondenser yüzeyinden ısı yayarak mutfağımızı ısıtması “heat pump”ı izah eden en basit örnektir.
14. Cihazımın Ana Besleme Hattını Neden Yetkin Elektrikçi Yapmalıdır?
  Elektrik iç tesisleri yönetmeliğine göre klima, kombi, hava perdesi gibi elektrikli cihazlara çekilecek kalıcı ve sabit tesisatlar, kullanıcı ve bina güvenliği açısından yetkin elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

 

15. Evimdeki / Ofisimdeki Gerilim (Voltaj) Düşük Ne Yapmalıyım?
  Bölge elektrik dağıtıcısı ile görüşülerek gerekli iyileştirme yapılabilir. Bunun yanı sıra, servo motorlu voltaj regülatörü kullanılabilir. Servo motorlu voltaj regülatörü seçimi, jeneratör hesabına benzer tarzda yapılır. Gerilimin regülatör ile düzenlenebilmesi için şebeke değerlerinin belli limitler arasında seyretmesi gerekir. Anormal düşük ya da yüksek gerilimlerin regülasyonu mümkün olmayabilir. Kullanım kılavuzunda yazılı standart gerilim değerleri dışında kullanılan ürünlerde garanti dâhilinde değerlendirilemeyecek hasar meydana gelebilir.
16. Klimayı Jeneratörle Çalıştırabilir Miyim? Jeneratör Seçimini Nasıl Yapmalıyım?
  Klimalar jeneratör ile çalıştırılabilir. Ancak çalıştırılacak jeneratör hesabı, klimanın 1 veya 3 fazlı olması, ilk kalkış ve nominal akım değerleri gözetilerek dikkatle yapılmalıdır. Inverter tip klimalar, aynı kapasitedeki konvansiyonel klimalara göre daha küçük jeneratörler ile çalıştırılabilirler. Jeneratör gücü (VA) = Calisma gerilimi x Azami Akım (İlk kalkış ya da nominal akım değerinden büyük olan)
17. Klima Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
  Klimanın hava üfleme kanatlarının direk olarak insanlara, evcil hayvanlara ve bitkilere gelmemesi tavsiye edilir. Kullanma kılavuzlarında da belirtildiği üzere konforlu bir ortam için oda sıcaklığının; soğutma için 23-27 °C ve ısıtma için ise 20-24 °C aralığında bir sıcaklık değerine ayarlanması gerekli ve uygundur.
18. Klima Kullanırken Tasarruf Sağlamak Ve Gerekli Verimi Alabilmek İçin Ne Yapılmalıdır?
  Klima işletim maliyetinin azaltılması ve gerekli verimin alınabilmesindeki anahtar işlem ısı yüklerinin azaltılmasıdır. Kullanımda olmayan odaların lambalarını kapatın. Açık kalması durumunda gereksiz yere ısı üreterek klimanızın daha fazla çalışmasına yol açar. Doğrudan güneş ışığından korunmak için perde, panjur, tente, vb. kullanarak basit önlemler alınız. Bu odanın daha serin olmasını sağlayacaktır. Yazın öğleden sonraki zamanlarda klimatize edilen mekândaki aktivitelerinizi minimize etmeye ve kapısını açmamaya çalışınız. Bu soğuk havanın dışarıya kaçmasına, sıcak havanın içeri girmesine yol açar. Klima işletim maliyetinin azaltılmasında en etkili yollardan biride termostat ayarıdır. Termostat ayarınızı soğutmada 1°C veya daha fazla yükseltin, ısıtmada ise 2°C veya daha fazla düşürün. Soğutmada yükselteceğiniz termostat sıcaklığı ile mevsimlik %10’a varan enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Klimanızla birlikte mümkün ise tavan tipi veya taşınabilir fan kullanınız. Bu birkaç derece daha soğuk hissetmenize neden olur. Bu sayede termostat ayarınızı biraz daha yüksek tutarak enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Klima filtrelerinin temiz olduğundan emin olun. İki haftada bir kontrol edin. Kirli filtreler soğutma ve ısıtma verimliliğini azaltır. Klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatın. Mutfak ve banyo havalandırmalarını çalıştırmayın. Sızdırmazlık sağlamak için pencere ve kapılara tedbir alın. (Bant çekmek gibi). Eğer klimanızın yeterli derecede soğutma veya ısıtma yapmadığını düşünüyorsanız hemen yetkili servisinize kontrol ettiriniz. Bu durum elektrik faturasının aşırı derecede artmasına yol açabilir.
19. Klimalara Neden Bakım Yapılmalıdır?
  Periyodik bakım ile klimaların ısı değiştiricilerinde kirlilik nedeniyle oluşan verim düşüklükleri önlendiği için tüketilen elektrik enerjisi azalarak tasarruf sağlanır. Yetkili servis tarafından dikkat ve düzen ile yapılan koruyucu bakım, arıza oluşma riskini azaltır. Bakımı yapılmış klimada önceden tahmin edilmeyen kesintiler engellenerek konforda süreklilik sağlanırken; onarım ve yedek parça maliyetleri asgari seviyededir. Öte yandan ünitelerde yoğuşan suyu depolayan tava ve gider hattında uzun süre bakım yapılamaz ise bakterilerin üremesine olanak sağlayan ortam koşulları oluşur. Bu bakteriler, ortama rahatsız edici koku yaydıkları gibi; özellikle alerjik hastalıkların önemli ölçüde nedenlerindendir.
20. Klimaların Temizliği Ve Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?
  İç ünitelerde bulunan filtrelerin sık sık temizlenmesi gerekiyor. İlkbahar ve sonbahar aylarında yılda 2 defa olmak üzere yetkili servisler tarafından ünitenin bakımının, temizlik ve kontrolünün yapılması gerekmektedir.
21. Klima Sağlık Açısından Sakıncalı Mıdır?
  Düzenli olarak bakımı yapılan, yetkili-ehliyetli teknik personel tarafından montajlanmış, doğru ve bilinçli kullanılan klimaların oluşturduğu konfor ve filtreleme özelliklerinin, sağlık açısından büyük faydaları olduğu çeşitli sağlık kuruluşları ve bilimsel otoriteler tarafından bildirilmektedir. Bununla beraber ürünün, kılavuzuna uymayan tarzda kullanılması ya da sayılan konulardan herhangi birinin ihmali, bir takım alerjik ve solunum rahatsızlıklarının doğmasına neden olabilir.
22. Periyodik Koruyucu Bakım Niçin Gereklidir?

  Periyodik Bakımı ihmal edilen ya da standartlarından uzak olarak bakımı özensiz yapılan klimalarda;

 • Öngörülemeyen arızalar ve çalışmada kesintiler yaşanabilir.
 •   Ürün ve bileşenlerinin ömrü kısalır.
 •   Kirlilikle tıkanan drenaj hattı ve gider çıkışları, iç ya da dış ünitede istenmeyen su akıntılarına neden olabilir.
 •   Bakım düşüncesiyle kullanılabilen bazı kimyasallar, ürünün alüminyum fin ömrünü kısaltabilir, panel renklerinde ve yüzeyinde deformasyona neden olabilir. Asit yoğunluğu yüksek kimyasal, çevreye büyük oranda zarar verir.
 •   Drenaj tavasında ve ısı değiştiricilerde biriken su ve yüksek nem, bakteri ve küf sporlarının üremesine son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu durum alerjik hastalıkları tetikler; ortama kötü kokuların yayılmasına neden olur.

  Bir sezon bakım yapılmayan klimada;

 • Çalışma süresi uzar.
 • Kompresörde çekilen akım, artar.

   Bu durum, enerji sarfiyatının önemli oranda artmasına neden olur.
   Bakım, yalnızca bir temizlik ve dezenfeksiyon olarak görülmemelidir. Aynı zamanda alınan ölçümlerin, sadece "yetkili" olan servis tarafından bilinebilecek kriterlere göre analiz edilmesini kapsar. Koruyucu bakım hizmeti, öngörüde bulunularak kullanıcı konfor düzeyini yükseltir, ürün ömrünü uzatır.
 
  Standartlarında yetkili servis tarafından yapılan koruyucu bakımlar, sağladığı enerji tasarrufu ile çoğu kez bakım ücretini tek başına telafi eder.

23. Garanti Koşulları

  İlgili ürünün kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve yetkili servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamen malzeme, işçilik ve montaj hatalarına karşı; teslim tarihinden itibaren split ve VRF klimalar 2 (iki) YIL SÜRE İLE GARANTİ EDİLMİŞTİR. Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içerisinde yapılacak onarımlarda geçen süre, garanti süresine ilave edilir. Tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, ürünün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimizin bulunmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir. Arızanın giderilmesi, ürünün bulunduğu yerde veya yetkili servis atölyelerinde yapılabilir. Müşterimizin buna onayı şarttır. Ürünün teslim tarihinden itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici, malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
  Dikkat edilmesi gereken konular:

 •   Müşteriye tesliminden sonra yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar.
 •  Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürünün etiketinde yazılı voltajından farklı voltajda kullanılması nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
 •   Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek hasar ve arızalar.
 •   Ürünün çalışma koşulları ve iç-dış ünite kirliliği nedeniyle, gerekmesine rağmen ihmal edilen bakım eksikliğinden doğabilecek hasar ve arızalar.
 •   Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar.
 •   Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.
 •   Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, ürünün üzerindeki orijinal seri numarasının kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde garanti belgesi geçersizdir.
24. Klima Kapasite Hesabı (Basit ve Kısa Yol)

  Klima Hesabı yapılırken dikkat edilmesi gereken birçok alt özellik ve etmen vardır.
 Klima Hesabını kendi kendinize yapmanız tam olarak doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlamayacak olsa da, bu konuda klima hesabını daha kesin sonuçlarla yapması için klima bayisine, satış noktasına sormanız gerekse de aşağıda örnek olarak basit ayrıntılarla klima hesabı anlatılmıştır.
  Klima Hesabının Ayrıntıları ve Örneklemeler
Pratik klima hesabı: 
  Oda m2 si bölge katsayısı ile çarpılır, 4 kişiden sonrası için kişi başı 600 Btu/h eklenir. Aydınlatma gücü 500W ın üzerindeyse her 1kW için 3.412 Btu/h eklenir. Camın ısı kazancı m2 başına 600 Btu/h alınır. 
Bölge katsayıları şöyledir:
Akdeniz:445
Doğu Anadolu:308
Ege:423
Güneydoğu Anadolu:462
İç Anadolu:346
Karadeniz:385
Marmara:385
Klima Hesabı Nasıl Yapılır?
Örnek: Ege Bölgesinde 22 m2 oda içinde 8 insan uyumaktadır. 5 m2 cam ve 400 W aydınlatma kullanılmıştır. 
Klima hesabı;
22 x 423 = 9.306 Btu/h
4 kişi için = 4 x 600 = 2.400 Btu/h
5 m2 cam x 600 Btu/h : 3.000 Btu/h
Aydınlatmanızın 500W altında olduğu için ilave yapmıyoruz.
9.306 + 2.400 + 3.000 = 14.706 Btu/h. 15.000 Btu/h klima verilmelidir. 


  Gerekenden fazla kapasiteli klima kullanmak hem elektrik tüketimini arttırır hem de kapasite büyüdükçe fanda büyüdüğünden ses den daha fazla rahatsız olursunuz.

  Eviniz, işyeriniz için en uygun klima hesabı yapmak için çağrı merkezlerimizi arayabilir uzman ekiplerimizden destek alabilirsiniz.

a. Enerji Nedir?
  Bir cisimde bulunan, bir iş-oluş meydana getirmeye yarayan güce ‘enerji’ denir. Genel anlamda enerji, iş yapabilme gücünün kaynağıdır. Elektrik enerjisi, atom-nükleer enerji, ısı enerjisi, termal enerji ve hidrolik enerji, başlıca enerji türleridir. Bütün enerji türleri ısı enerjisi olarak son şeklini alır. Tüm iş kollarında enerjinin verimli kullanılması gerekiyor. Enerjiyi en verimli şekilde kullanan markalar gün geçtikçe daha fazla öne çıkmaya başlıyor.
b. Enerji Verimliliği Nedir?
  Enerji verimliliği; üretim ya da yaşam kalitesini düşürmeden, ekonomik kalkınmayı ve sosyal refahı engellemeden tüketilen enerji miktarının en aza indirilmesidir. Daha geniş bir biçimde enerji verimliliği; gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı önlemlerin bütünüdür. Enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığımız takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre kriziyle karşı karşıya kalacağız. Gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Hedeflerimize varmak için birey, toplum, sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluşları olarak hepimizin bu çabaya katılması gerekmektedir. Enerjinin kapsamını değiştirme yolunda yapılacak olan en küçük katkı dahi önemlidir. Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar, birçok cihaz, ekipman, bina ve enerji hizmeti için mümkün olan en az enerji tüketimi, verimli olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi amacıyla performans derecelendirmesi ve etiketleme, daha fazla enerji verimliliği sağlayan ürünler için finans mekanizmaları oluşturulması ve tüketicinin en verimli ürünler hakkında bilgilendirilmesi önerilen öncelikler arasında yer alıyor.
c. Binalarda ve Isıtma & Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
  Evlerdeki enerji tüketiminin en büyük kısmı mekân ısıtılması için harcanmaktadır. Tipik bir evin toplam faturasının % 45’i ısıtma-soğutma için ödenmektedir. Evlerin (veya ofislerin) ısıtılmasına harcanan enerjiden tasarruf etmek için iç ortam ısısının ortamda muhafaza edilmesi gereklidir. İç ortam ısısının içeride muhafaza edilebilmesi için, binanın çok iyi yalıtılmış olması gerekir. Binalarda çatılardan % 7, dış duvarlardan % 40, döşemelerden % 6 ve kapılardan % 17 oranlarında ısı kayıpları olmaktadır. Binanın yalıtılması ile % 50’ye varan oranlarda enerji tasarrufu yapmak mümkündür. Doğayı korumak ve doğanın bize sunduğu enerjiyi kullanmak, enerji verimliliğini artırmak için yenilenebilir enerji kaynaklarında yararlanmakta yarar vardır.
d. İklim Değişikliği
  İklim değişikliği, “Karşılaştırılabilir zaman dilimlerinde gözlenen doğal iklim değişikliğine ek olarak, doğrudan veya dolaylı olarak küresel atmosferin bileşimini bozan insan faaliyetleri sonucunda iklimde oluşan bir değişiklik” biçiminde tanımlanmaktadır. Küresel iklim değişikliği; fosil yakıtların kullanımı, arazi kullanımı değişiklikleri, ormansızlaştırma ve sanayi süreçleri gibi insan etkinlikleriyle atmosfere salınan sera gazı (H2O(b), CO2, CH4, O3, N2O, CFC–11, HFC, PFC, SF6) birikimlerindeki hızlı artışın doğal sera etkisini kuvvetlendirmesi sonucunda yerkürenin ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artışı ve iklimde oluşan değişiklikleri ifade etmektedir. İklim değişikliğinin ekonomik ve insani boyutu konusunda yapılan bütün çalışmaların ortak özelliği, dünyanın 2 °C eşiğinin üzerindeki bir sıcaklık artışına maruz kalması halinde dünya ekonomisinde ve daha da önemlisi insani kalkınmada geniş çaplı gerilemelerin geri dönülmez bir şekilde başlayacağıdır. Mevcut sanayileşme ve buna bağlı enerji politikaları kontrol altına alınmadığı takdirde, bu kritik sıcaklık artışı çok daha üst seviyelere çıkacaktır. Sıcaklık artışını 2 °C düzeyinde tutmak için karbon emisyonlarının atmosferik yoğunluğunu milyonda 450 partikül düzeyinde sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, 2050 yılında atmosferik yoğunluk düzeyi 750 partikül düzeyine çıkacak. Karbondioksit yoğunluğu açısından 450 partikül düzeyini sağlamak için dünyanın yıllık karbondioksit emisyonunun toplam 4 gigaton seviyesine çekilmesi gerekmektedir. Bu ise, mevcut karbondioksit emisyonlarının 2050’ye kadar % 80 oranında azaltılması anlamına gelmektedir (UNDP, 2007: 14).
e. Sera Etkisi Nedir?
  Küresel ısınmada en büyük payı alan sera etkisi nedir? Güneşten gelen dalgalı radyasyonun bir kısmı doğrudan atmosfer tarafından uzaya verilirken, bir kısmı da yeryüzü tarafından emilir. Isınan yeryüzünden salınan uzun dalgalı radyasyonun önemli bir bölümü tekrar atmosfer tarafından emilir. Atmosferdeki gazların kısa dalgalı güneş ışınlarına karşı çok geçirgen, yeryüzünden verilen uzun dalgalı radyasyona karşı ise, biriken sera gazları nedeniyle daha az geçirgen olması sonucunda, yere yakın kısımların beklenenden daha fazla ısınması olayına atmosferin sera etkisi denilmektedir. Güneşten gelen kısa dalgalı ışınların % 51’i yeryüzü tarafından tutulur. Bu enerji ile yeryüzü ısınır. Yeryüzü tarafından emilen bu enerjinin bir kısmı atmosfere geri gönderilir. Güneşten gelen enerjinin bir kısmı yeryüzüne ulaşmadan atmosferden uzaya geri döner. Isınan yeryüzünden bir kısım enerji uzun dalgalı ışınlar halinde atmosfere verilir. Bu enerjinin bir kısmı atmosferdeki sera gazları tarafından tutulur. Bu tutulan enerji atmosferin alt kısımlarını ısıtır. Bu ısınma atmosferin sera etkisidir. Sera gazları tarafından tutulan enerjinin bir kısmı yeniden uzaya geri verilir. Yeryüzünden uzaya verilen enerjinin bir kısmı doğrudan uzaya geri gider. 

 

f. Karbondioksit (CO2) ve Diğer Sera Gazlarının Etkisi
  Küresel ısınma üzerinde etkili olan sera gazları arasında CO2’in ayrı bir yeri ve önemi vardır. Karbondioksit (CO2), güneşten doğrudan gelen kısa dalgalı ışınları büyük ölçüde geçirdiğinden ve yerden verilen uzun dalgalı ışınları tuttuğundan, atmosferin alt kısımlarının ısınmasında çok önemli rol oynayan bir sera gazıdır. Bilindiği gibi atmosferdeki karbondioksit miktarı, birinci derecede fosil yakıtların çeşitli alanlarda kullanımı sonucunda, hızlı bir biçimde artmaktadır. Bununla birlikte ormansızlaşma ve özellikle de tropikal yağmur ormanlarındaki aşırı tahribat, ayrıca dünyanın diğer bölgelerindeki orman örtülerinin yerini alan yeni bitki örtüsü de bu artışa katkıda bulunuyor. Dünyada ve ülkemizde bu olayların önüne geçebilmek için enerji tasarrufunun yanında, enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin de alınması gerekir. Her iş kolunun kendine özgü tedbirleri alması, yerküremiz için çok büyük bir kazanç olacaktır. İş kolumuzun klima olması nedeniyle bundan sonraki süreçte klimalarda enerji verimliliğiyle ilgili alınması gerekenleri tartışacağız.
 g.Sezonsal Verimliğin Tanımı ve Gerekli Standartlar

  Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre klimalar artık sezonsal performansları ile değerlendiriliyor. Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Sezonsal Verimlilik kriterlerine göre, yeni nesil klimaların tümü A, A+, A++ ve A+++ enerji sınıfında yer alacaktır. Klimalarda enerji tüketimini en aza indirmeyi hedefleyen Avrupa Birliği standartları artık ülkemizde de yürürlüktedir.

  Yeni Enerji Yönetmeliği, 12 kW’ın altındaki klimaları kapsamaktadır. Sezonsal Performans Katsayısı (SCOP değeri), farklı iklim şartları için Türkiye’de 3 iklim bölgesi ile değerlendirilecek, her klimanın üç farklı bölge için de enerji performans katsayıları belirlenecektir. Tüketiciler klima alırken bulundukları bölgenin iklim şartlarına uygun özellikteki klimaları tercih ettikleri zaman, maksimum verim ve minimum enerji tüketimi elde edecekler.

  Avrupa Komisyonu hem çevreye olan etkilerin azaltılması hem de enerji verimliliğini artırmak için 20/20/20 denilen bir enerji politikası ortaya koymuştur. Bu politikayla 2020 yılına kadar % 20 daha az CO2 emisyonu, % 20 yenilenebilir enerji payı ve % 20 daha az birincil enerji tüketimi hedeflenmektedir. 

h.Ses Gücü & Ses Basıncı
  Ses seviyesi birimi, daha önce verilen iç ve dış ünite ses basıncı değerleri yerine, yeni yönetmelik ile iç ve dış ünite ses gücü değerleri olarak ölçülmektedir. Böylece tüketiciler, split klima sistemlerinin gürültü seviyeleri ile ilgili, satın alma kararlarını etkileyebilecek daha fazla bilgiye ulaşabilecekler ve firmaların ölçüm metotlarındaki farklılıklardan kaynaklanan, tüketicilerde algı karmaşası oluşturan değerlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Ses Basıncı dB(A) = Ses Basıncı, sesin bir alan içindeki etkisini tanımlar. Bir iç ünitenin, belirli bir mesafeden algılanan çalışma sesi seviyesini belirtir. Ölçüm noktası değişkendir. Ses Gücü dB(A) = Ses Gücü, sesin yalın değerini belirtir. Bir iç ünitenin ürettiği ses seviyesini, mesafeden bağımsız tanımlar.
ı.EER / COP Nominal Verimliliğin Hesaplanması
  Eski yönetmeliğe göre nominal verimlilik değerleri EER ve COP hesaplanırken en kaba olarak Soğutma veya Isıtma Isıl Kapasite Gücü (kW)/Soğutma veya Isıtma Güç Tüketimi (kW) bölümüyle tespit ediliyordu. Nominal verimlilik hesabı, sabit bir dış hava sıcaklığına göre yapılıyordu. Soğutmada 35 °C, ısıtmada ise 7 °C kuru termometre cihazlar çalıştırılıyor ve kapasiteleri belirleniyordu. 
i. SEER Değerlerinin Hesaplanması

Soğutma Modunda Çalışma Koşulları ve SEER Değerlerinin Alındığı Zaman-Dış Sıcaklık Grafik 1’de verilmiştir.
seer_degeri

Grafik 1. Sezonsal Enerji Verimliliği Sınıfı tablosu bu değerlere göre değişmiştir. Eski yönetmeliğe göre nominal verimlilik ile yeni yönetmelikteki sezonsal verimlilik hesaplanmasında 3 temel ayrıcalık vardır: - Eski yönetmeliğe göre nominal verimlilik değerleri EER ve COP hesaplanırken Soğutma veya Isıtma Isıl Kapasite Gücü (kW)/Soğutma veya Isıtma Güç Tüketimi (kW) bölümüyle tespit ediliyordu. Nominal verimlilik hesabı, sabit bir dış hava sıcaklığına göre yapılıyordu. (Soğutmada 35 °C, Isıtmada ise 7°C ). Sezonsal Verimlilikte ise tüm soğutma ve ısıtma sezon değerleri dikkate alınır. Örneğin soğutma sezonunda cihazın 35 °C’de çalışma koşullarına gelmesi sezonda en fazla 10 günü bulurken, 25 ile 30 °C dış ortam sıcaklığında çalışma koşulları sezonun yarısından fazladır.
- İkinci fark ise çalışma yüküdür. nominal verimlilikte % 100 tam yükte EER/COP hesaplanırken, sezonsal verimlilikte ise kısmi yüklerde de hesaplamalar yapılmaktadır.
- Diğer bir fark da; nominal verimlilikte cihazın kompresörünün çalışmadığı durumlarda devrede olan, iç ünite fan motoru, kompresör krank ısıtıcısı, selenoid valfler ve bekleme (standby) konumlarında harcanan enerji sarfiyatları nominal verimlilik değerleri içine alınmaz iken, sezonsal verimlilikte bu değerlerin hesaplamalar içine alınmasıdır. 
SEER-Sezonsal Enerji Verimlilik Oranı hesabı yapılırken EN14825 standardına göre test edilmektedir. Bu değerler Grafik 2’de kırmızı oklarla belirlenen sıcaklıklardır. Standarda göre Strasburg şehrinin iklim verileri temel alınmıştır. Tasarım sıcaklığı 35 °C seçilmiştir. Standart, aşağıdaki kırmızı oklarla belirtilen 4 ayrı dış ortam sıcaklığı değer alınmıştır. 20, 25, 30, 35 °C kuru termometre dış ortam, 27 °C kuru termometre iç ortam sıcaklılarda test edilmiştir. Bu bilgilerin verileri laboratuvar şartlarında alınmalıdır. İç ortam sıcaklığı tüm dış ortam sıcaklıklarında sabit alınmıştır. İç ortam sıcaklığı 27 / 19 Kuru / Yaş termometre değerlerinde testler yapılmıştır. Yapılan testlere göre alınacak değerler ve bu değerlerle ayrıntılı olarak SEER değerinin bulunması formülü aşağıdadır:
seer_degeri
1. QC: İklimlendirilecek binanın/yerin referans hesaplanan soğutma talebi
2. HTO: Termostat yaptıktan sonraki çalışan kısımların çalışma süresi. (İ.Ü.-D.Ü. Fan Motoru, Flap Motoru vb)
3. HSB: Bekleme (Standby) modunda geçen süre-saat.
4. HCK: Karter Isıtıcı çalışma süresi-saat
5. HOFF: Kapalı konumdaki geçen süre-saat.
6. Hce: Soğutma modunda yıllık çalışma süresi-saat
7. EERPL: Kısmi yükte düzeltilmiş EER
8. EERDC: Kısmi yükte gerçek EER
9. Pdesignc-Pd: Tasarımdaki-tasarım gücü (kW). Kapasite değeri değildir. Cihazın kapasitesinden büyük veya küçük olabilir.
10. Pr: Gerçek Kapasite Gücü
11. PTO: Kapalı konumundaki tüketim gücü (kW)
12. PCK: Karter ısıtıcının çalıştığı süredeki tüketim gücü (kW)
13. PSB: Bekleme (Standby) konumundaki tüketim gücü (kW)
14. SEERON: Gerçek zaman çalışmasındaki SEER değeri. (Bu değer laboratuvar şartlarında ölçülmektedir).
Not: (Gerçek Kapasite- Kısmi Yük) / Tam Yük >% 10, EERPL <EERDC
Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak SEER değerini bulabilmek için aşağıdaki şekilde basitçe formülleştirilebilir.
seer_degeri

j.SCOP Değerlerinin Hesaplanması:

Isıtmada Sezonsal Verimlilik SCOP; yıllık ısıtma ihtiyaçlarının, yıllık ısıtmada harcanan güç ve yardımcı malzemelerin çektiği gücün toplamına bölünmesiyle bulunur. EN14825 standardına göre 3 iklim bölgesi seçilmiştir. 1. Ortalama iklim bölgesi (A bölgesi diye de adlandırılmış ve Strasburg şehri, -10 °C)
2. Daha Sıcak İklim Bölgesi (B-Bölgesi-Atina şehri, +2 °C)
3. Daha soğuk iklim Bölgesi (C Bölgesi Helsinki şehri, -22 °C) baz alınmıştır.
Bunun yanında aynı standart SCOP değeri -7,+2, +7, 12 °C dış ortam ve 20 °C iç ortam sıcaklık test noktalarında alınmıştır. 
Isıtma Modunda Çalışma Koşulları ve SCOP Değerlerinin Alındığı Zaman-Dış Sıcaklık Grafik 2’de verilmiştir.
scop_degeri

Grafik 2. Yapılan testlere göre alınacak değerler ve bu değerlerle ayrıntılı olarak SCOP değerinin bulunması formülü aşağıdadır.

scop_degeri
1. Qh: İklimlendirilecek binanın/yerin referans hesaplanan ısıtma talebi
2. HTO: Termostat yaptıktan sonraki çalışan kısımların çalışma süresi. (İ.Ü.-D.Ü. Fan Motoru, Flap Motoru vb)
3. HSB: Bekleme (Standby) modunda geçen süre-saat.
4. HCK: Karter Isıtıcı çalışma süresi-saat
5. HOFF: Kapalı konumdaki geçen süre-saat.
6. Hhe: Isıtma modunda yıllık çalışma süresi-saat
7. COPPL: Kısmi yükte düzeltilmiş COP
8. COPDC: Kısmi yükte gerçek COP
9. Pdesignc-Pd: Tasarımdaki-tasarım gücü (kW). Kapasite değeri değildir. Cihazın kapasitesinden büyük veya küçük olabilir.
10. Pr: Gerçek Kapasite Gücü
11. PTO: Kapalı konumundaki tüketim gücü (kW)
12. PCK: Karter ısıtıcının çalıştığı süredeki tüketim gücü (kW)
13. PSB: Bekleme (Standby) konumundaki tüketim gücü (kW)
14. SCOPON: Gerçek zaman çalışmasındaki SCOP değeri. (Bu değer laboratuvar şartlarında ölçülmektedir).
Not: (Gerçek Kapasite- Kısmi Yük) / Tam Yük >% 10, SCOPPL <SCOPDC
Yukarıdaki bilgilerden yararlanarak SCOP değerini bulabilmek için aşağıdaki şekilde gibi basitçe formülleştirilebilir.
scop_degeri
SEER ve SCOP değerlerinin yukarıda formüllerde bulmak için cihazın laboratuvar şartlarında değerlerinin alınması gereklidir.

k.Enerji Seviyesi Etiketleri

24.12.2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de “Klimaların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ” yayımlanmıştır. Bu tebliğde 12 kW’tan küçük kapasitede ısıtma/soğutma sezonu için Türkiye’nin iklim haritası çıkarılarak Türkiye 3 farklı iklim bölgesine ayrılmıştır. Bu tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye enerji sınıfında üç bölgeye ayrılmıştır.

1. Mavi: Daha soğuk iklim bölgesi

2. Yeşil: Ortalama iklim bölgesi (zorunlu)

3. Turuncu: Daha sıcak iklim bölgesi

Yeni tebliğe göre; 2015 yılından itibaren tek kanallı ve çift kanallı klimaların haricindeki klimalar için asgari enerji verimliliğine dair değerler aşağıdaki tabloda verilen şekilde olmak zorundadır.

Küresel ısınma potansiyeli GWP’ye göre veriler aşağıda Tablo 6''dadır. 2014 yılı verilerini Tablo 3’te vermiştik.

enerji_seviyesi_etiketleri

Tablo 6. ve Tablo 7.

Yeni tebliğe göre 2015 yılından itibaren tek kanallı ve çift kanallı klimalar için asgari enerji verimliliğine dair değerlerin Tablo 8’de verilen şekilde olması zorunluluğu gelecektir. Belirtilen tarihlerde ilgili gereklilikleri sağlayamayan ürünler üretilemeyecek veya ithal edilemeyecektir.

 Tebliğe göre yeni enerji sınıflarına geçiş tarihleri aşağıda verilmiştir.

1 Ocak 2014: A, B, C, D, E, F, G                  1 Ocak 2015: A+, A,B,C,D,E,F

1 Ocak 2017: A++, A+, A,B,C,D,E       1 Ocak 2019: A+++, A++, A+, A, B, C, D

Yeni Yönetmeliğe Göre Enerji Sınıfı Etiketi aşağıdadır:   

enerji_seviyesi_etiketleri

Yıllar geçtikçe düşük verimliliğe sahip cihazlar üretilmeyecek ve piyasadan yavaş yavaş elenecektir. Son kullanıcı enerji verimliliği yüksek olan cihazları kullanacak, enerjiden tasarruf sağlanmış olacaktır.

VII. Sonuçlar

- Dünya ve ülkemiz için enerji sorunu devam edecektir. Bu sorunun çözümü için kullandığımız enerjiyi en verimli şekilde kullanmak zorundayız.

- Bu dünyada en büyük rekabetler, hatta savaşlar enerji için olabilir.

- Doğayı ve ozon tabakasını korumak için sera gazlarının etkisini en aza indirgemeliyiz.

- 2020 yılına kadar % 20 daha az CO2 emisyonu, % 20 yenilenebilir enerji payı ve % 20 daha az enerjinin en iyi kullanılması hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleşmesi için Avrupa Birliği Komisyonu Eko-Tasarım Direktifini yayımlamıştır.

- Türkiye ve Kyoto Protokolü’nü kabul eden ve buna göre davranmayı kabul etmiş ülkelerin pazarında SEER ve SCOP değerleri hesaplanmış klimalar satılacaktır.

- Sezonsal Verimlilik enerji etiketlerinde ses basıncı yerine ses gücü değerleri olacaktır.

- Firmalar web sayfalarında ürünlerin karşılaştırılması için gerekli olan tüm verileri herkesin erişebileceği şekilde internet ortamında yayımlamak zorundadır.